Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

01/03/2013 - 10:44

Trợ giúp pháp lý cho các xã nghèo

TTH - Những năm qua, việc tập trung thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình giảm nghèo, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản. Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, nhưng kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Để tạo sự chuyển biến mới trong công tác giảm nghèo thời gian tới, Chính phủ đã có quyết nghị về định hướng giảm nghèo bền vững (thời kỳ 2011 - 2020).

Theo Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại các xã nghèo (giai đoạn 2013 - 2020) mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành, kể từ nay, các xã nghèo, đặc biệt khó khăn (ngoài các huyện nghèo) và các thôn, bản đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng chính sách này. So với quy định trước đây, phạm vi đối tượng thụ hưởng chính sách TGPL miễn phí lần này được mở rộng hơn (không chỉ là người nghèo mà còn bao gồm cả người được TGPL khác). Quyết định nói trên không chỉ kế thừa và phát triển những hoạt động đã khẳng định vị trí, vai trò trong đời sống xã hội, bảo đảm hỗ trợ nhiều nhất cho người dân tại các địa bàn khó khăn này mà còn khắc phục được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực tiễn thực hiện chính sách TGPL trong các chương trình giảm nghèo và chính sách hỗ trợ pháp lý tại các huyện nghèo thời gian qua.

 

Sau gần năm năm thực hiện chính sách TGPL trong các chương trình giảm nghèo (giai đoạn 2006 - 2010) và hai năm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các huyện nghèo (giai đoạn 2011 - 2020), các chính sách này không chỉ giúp người nghèo, đồng bào DTTS tại các xã nghèo nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, nắm vững chủ trương, chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước dành cho bản thân mà còn giúp họ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, giải toả vướng mắc pháp luật, giảm bớt khiếu kiện vượt cấp. Bên cạnh đó, các chính sách còn giúp họ tích cực và chủ động tham gia quản lý Nhà nước, xã hội cũng như giám sát và tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, trở thành bộ phận công tác dân vận của Đảng.

 

Đánh giá kết quả công tác TGPL năm qua tại Thừa Thiên Huế, Giám đốc Sở Tư pháp Dương Quang Tương khẳng định, lĩnh vực này đã nâng cao về chất lượng, từng bước thu hút sự tham gia của các ngành, các cấp, bảo đảm các thông tin pháp luật và của Đảng, Nhà nước được kịp thời, chính xác đến người nghèo và đối tượng chính sách. Trung tâm và các chi nhánh TGPL tư vấn, hướng dẫn hơn 600 vụ việc tại trụ sở và qua các đợt TGPL lưu động tại 36 xã, phường, thị trấn thuộc 7/9 đơn vị cấp huyện kết hợp với lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thu hút hơn 1.200 lượt người tham dự. Các trợ giúp viên và luật sư là cộng tác viên bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho gần 200 đối tượng thuộc diện được TGPL tại các tòa án tỉnh, các huyện, thị xã và TP Huế (tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước). Đáng chú ý, Sở Tư pháp tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch về quy hoạch mạng lưới trung tâm và chi nhánh của trung tâm TGPL (giai đoạn 2012 - 2015). Theo đó, giai đoạn 2014 - 2015, tỉnh sẽ thành lập thêm hai chi nhánh của trung tâm tại A Lưới và Nam Đông. Như vậy, cùng với hai chi nhánh đã được thành lập trước đó ở Phong Điền và Phú Lộc, sắp đến, địa bàn tỉnh có bốn chi nhánh trung tâm TGPL.

 

Hiện, trong cả nước nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng còn các xã nghèo và các thôn, bản đặc biệt khó khăn đã hưởng chính sách TGPL trong các chương trình giảm nghèo (giai đoạn 2006 - 2010), từ năm 2011 đến nay chưa được hưởng chính sách TGPL. Do vậy, các xã này cần được Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ để bảo đảm công bằng trong chính sách, pháp luật và góp phần giảm nghèo bền vững.

Vĩnh Cự

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP