Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

24/12/2014 - 11:05

Trợ lực và kích đẩy

TTH - Vốn điều lệ 326,860 tỷ đồng (bên cạnh đó là vốn sẽ được huy động từ các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; cộng với các nguồn vốn ủy thác khác) dành cho Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ đầu tư) trên địa bàn mà UBND tỉnh trình bày và đề nghị đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, khóa VI, HĐND tỉnh.

So với kế hoạch về nguồn vốn cần được đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong năm 2015 là 16.109 tỷ đồng và 112.000 tỷ đồng của kế hoạch 2016-2010 thì đây không phải là một con số lớn. Tuy nhiên, điều này thực sự có ý nghĩa đối với đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Nhất là khi trong tổng số 5.046 DNNVV trên địa bàn, còn đến 45,9% (tương ứng với 2.316 DN) chưa tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng.

Một con số khác cho thấy, nhu cầu vốn vay mà các DNNVV cần có là 6.565 tỷ đồng trong tổng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 32.576 tỷ đồng (trong đó vốn tự có bao gồm tiền và tài sản của các DNNVV là 16.811 tỷ đồng). Cũng cần phải nói thêm là các tổ chức tín dụng cũng mới chỉ cung cấp tín dụng được cho các DN trong phạm vi này 9.200 tỷ đồng.
Trong tổng quan chung, 176 là số DN vừa trên địa bàn; 2.695 là DNN và 2.175 là DN siêu nhỏ. Đây là một đội ngũ khá mỏng manh và cũng dễ bị tổn thương, chịu nhiều rủi ro trên thương trường mà nguyên nhân chính đến từ những khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Theo đánh giá của các tổ chức tín dụng và Hội DN trên địa bàn, mặc dù có dự án đầu tư tốt, có nhu cầu vay vốn nhưng nhiều DNNVV không đáp ứng đủ các điều kiện để vay vốn, trong đó chủ yếu là tài sản thế chấp nên ngân hàng không cho vay. Quy mô sản xuất nhỏ, hàng hóa tồn kho lớn, thị trường đầu ra hẹp là những trở lực khác… Đây là những điều đã tác động một cách trực tiếp và rõ rệt nhất, làm cho tốc độ kinh doanh ở khu vực này chậm, yếu và chưa tương xứng với tiềm năng. Trong khi đó, mặc dù quy mô đầu tư tăng liên tục qua các năm nhưng nguồn vốn từ nguồn ngân sách lại không thể đáp ứng đủ cho tất cả các nhu cầu về vốn. Chính vì thế, việc HĐND tỉnh thông qua và tiến tới, UBND tỉnh sẽ thành lập Quỹ đầu tư này cũng là một cách để khai thác các nguồn lực, thêm kênh huy động và tiếp cận nguồn vốn mới cho các DNNVV.
Nói một cách khác đi, có thể xem quỹ đầu tư này chính là trợ lực cần thiết và quan trọng cho các DNNVV, giúp họ có thêm điều kiện tồn tại; thêm năng lực để có thể tự tin bước vào thương trường. Từ đó, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hiện tại, khu vực DN này đã tạo ra việc làm cho 71.338 lao động và con số này có lẽ sẽ không dừng lại khi các DN có thêm nguồn lực để đầu tư và mở rộng, quay vòng hoạt động sản xuất kinh doanh. Trợ lực và kích đẩy này kéo theo trợ lực và kích đẩy khác chính là ở chỗ đó.
Quỹ đầu tư này chắc chắn sẽ được vận hành ngay trong năm 2015. Vấn đề mà dư luận nói chung và các DN thuộc đối tượng mà quỹ hướng đến quan tâm lúc này rõ ràng là cách thức, cơ chế, hay nói khác đi là một sự “hanh thông” để có thể tiếp cận được nguồn vốn chứ không còn là nguồn vốn nữa.

Hạnh Nhi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP