15/09/2016 - 20:56

Trồng 14 ha rừng ngập mặn phòng chống biến đổi khí hậu

TTH - Thông qua dự án “Phát triển cộng đồng bền vững ứng phó biến đổi khí hậu vùng phá Tam Giang”, do Tổ chức đoàn kết SODI (CHLB Đức) hỗ trợ giai đoạn 2015- 2017, Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh (HUEPO) phối hợp với huyện Quảng Điền trồng mới 7ha rừng ngập mặn, với hơn 20 nghìn cây bần, dừa nước ở khu vực xã Quảng Lợi.

HUEPO đang lập kế hoạch tiếp tục trồng thêm 7ha rừng ngập mặn tại địa bàn nói trên, với kinh phí do SODI hỗ trợ 210 triệu đồng. Dự án tiến hành tập huấn cho cán bộ và người dân, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phòng ngừa biến đổi khí hậu ở địa phương.

MV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP