16/10/2015 - 18:23

Trồng mới 2.000 ha mây và 500 ha tre

TTH - Ngày 16/10, Dự án Mây Tre Keo bền vững WWF-Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn kế hoạch phát triển ngành Mây Tre tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2020.

Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh trồng mới 2.000 ha mây, 500 ha tre các loại; bảo vệ và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên tối thiểu 3.000 ha mây. Tại hội thảo, đại diện các cơ quan, ban ngành, các địa phương đã thảo luận, bàn giải pháp phát triển các loại hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp mặt hàng mây tre; bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống, các làng nghề mây tre; thúc đẩy hình thành thị trường hàng hóa mây tre, hướng đến xuất khẩu…

HOÀNG THế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP