Góc ảnh Huế Góc ảnh Huế

17/04/2022 - 15:41

Trồng rừng ngập nước: Hạn chế thiên tai & bảo tồn đa dạng sinh học 

TTH - Gần đây, việc trồng rừng ngập nước được chính quyền và người dân các vùng ven phá, ven biển quan tâm. Theo đó, đã có 170ha rừng ngập nước được trồng trên khắp địa bàn tỉnh.

Đến nay, một số rừng ngập nước đã phát huy tác dụng trong việc che chắn bão, hạn chế lũ và góp phần rất lớn trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, đem lại sinh kế cho người dân, như ở Quảng Lợi (Quảng Điền), Hương Phong (TP. Huế).

Để bạn đọc có thể hình dung rõ hơn hoạt động trồng rừng của người dân vùng ven phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế Cuối tuần kính giới thiệu một số hình ảnh của tác giả Hoàng Phước trong những ngày anh rong ruổi cùng người dân trên các cánh rừng ngập nước ở vùng Quảng Điền.

Làm đất đánh luống

Chăng dây đánh dấu

Trên đường

Vận chuyển cây bần chua

Trồng rừng

Rừng mới trồng

Rừng che chắn trong mùa bão lũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP