25/07/2015 - 08:57

Trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

TTH - Trao đổi với phóng viên Báo Thừa Thiên Huế trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Vang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông Lê Thanh Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Vang cho biết:

Ông Lê Thanh Hải. Ảnh: Thái Bình

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Phú Vang đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

 Xin ông có thể cho biết rõ thêm về nhiệm vụ này?

 Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong mọi thời điểm đều là nhiệm vụ then chốt, có vai trò và ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những nhiệm vụ, giải pháp đề ra không chỉ có ý nghĩa quan trọng, cấp bách của nhiệm kỳ này mà còn là vấn đề hết sức cơ bản, có ý nghĩa sống còn, là thử thách lớn đặt ra đối với Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà. Trong đó, công tác tổ chức, cán bộ là khâu đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm.

Cán bộ yếu kém về phẩm chất và năng lực sẽ không được mọi người ủng hộ, do đó càng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ thiếu quyết tâm, thiếu bản lĩnh, ngại khó khăn, không dám chịu trách nhiệm sẽ không xứng đáng là người lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, cần coi chất lượng, hiệu quả công việc thực tế là thước đo trong công tác đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho việc đề bạt, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn. Cần tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ. Thông qua việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự bầu vào cấp ủy và các chức danh chủ chốt ở các cấp, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, góp phần hoàn thành mục tiêu xuyên suốt cả nhiệm kỳ là “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ huyện”.

Những giải pháp mà Đảng bộ Phú Vang đề ra để nâng cao chất lượng cán bộ là gì, thưa ông?

Đảng bộ sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ cho các cấp; tăng cường công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch ở các ngành và các xã, thị trấn để đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ; từng bước trẻ hóa đội ngũ, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt đồng thời chuẩn bị cho các nhiệm kỳ kế tiếp. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là cán bộ thôn và địa bàn xung yếu, điều kiện khó khăn và khu dân cư lực lượng đảng viên còn mỏng. Gắn quá trình phát triển đảng viên mới với công tác bảo vệ chính trị nội bộ và nâng cao chất lượng chính trị trong các lực lượng, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, vùng đồng bào có đạo, tuyến biển. Đảng bộ Phú Vang cũng sẽ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của đảng viên là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực. Chủ động phát hiện, kiểm tra, kết luận rõ và xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm. Kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, giảm sút uy tín. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung, dân chủ. Xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Chính quyền và Nhân dân.

Và khâu đột phá sẽ là...?

Đó là kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, tận tụy, trách nhiệm với công việc, có năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đảng bộ coi đây là khâu đột phá và cũng là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất trong việc nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay, như Nghị quyết Trung ương 4 đã xác định.

Xin cám ơn ông!

Hào Vũ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP