13/03/2012 - 13:41

Trọng tâm và trọng điểm

TTH - Năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định chủ đề của Tháng Thanh niên là "Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế xung kích, tình nguyện thực hiện nếp sống văn minh đô thị và chung tay xây dựng nông thôn mới". Để hoạt động tháng thanh niên đạt hiệu quả cao nhất, nhiều giải pháp và sáng kiến của các cấp bộ Đoàn đã tập trung hướng các hoạt động của ĐVTN vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ở địa phương, đơn vị.

Anh Nguyễn Quang Tuấn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn:

Phương châm chỉ đạo là “thiết thực, hiệu quả”
 
Để Tháng Thanh niên năm 2012 đảm bảo thành công, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định và chọn phương châm chỉ đạo chung là “thiết thực, hiệu quả”. Từ đó, đề ra phương châm thực hiện là “Mỗi đoàn viên thanh niên một hành động cụ thể, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh hướng các hoạt động tình nguyện của ĐVTN vào địa bàn các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phải quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ các hoạt động tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các đối tượng chính sách, khó khăn, thanh niên người dân tộc...
 
Theo đó, ở nội dung tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị, Tỉnh đoàn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham gia thực hiện việc tạo diện mạo mới cho bộ mặt cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp của thành phố Huế và các trung tâm huyện lỵ.
 
Đối với nội dung “chung tay xây dựng nông thôn mới”, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung vào các xã điểm trong toàn tỉnh. Mỗi đơn vị, tổ chức Đoàn - Hội chọn một số tiêu chí gần gũi, liên quan đến thanh niên để thực hiện. Ngoài ra, xây dựng các mô hình, giải pháp góp phần gìn giữ và bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh; phối hợp thực hiện các hoạt động tín dụng, cho vay để sản xuất và tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn; triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn...
Bá Trí (thực hiện)
 
Trương Quang Trung, Bí thư Thành đoàn Huế:
 
Hành động của tuổi trẻ, yếu tố quyết định nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị
 
Với vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua, tuổi trẻ TP Huế có nhiều hành động thiết thực để xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tuy nhiên, tuổi trẻ cần phải tăng cường các hoạt động khác để xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đó là, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; lập lại trật tự đô thị tại các cổng trường, cổng chợ, trên các tuyến đường trọng điểm, tham gia hướng dẫn giao thông... Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cần triển khai những việc làm cụ thể, không hô hào chung chung. Cụ thể, Đoàn phường An Đông phối hợp với cựu chiến binh xây dựng tuyến phố Trường Chinh thành phố kiểu mẫu; Đoàn phường An Cựu đảm nhận việc kẻ vạch chỉ đường hướng dẫn để xe cho người dân đúng quy định; Đoàn phường Thuận Hòa, Phú Nhuận phối hợp với Đội Quản lý đô thị phường thường xuyên ra quân, chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự giao thông; Đoàn phường Phước Vĩnh, Trường An đạp xe tuần hành tuyên truyền bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức đô thị cho người dân...  
 
Phong Anh (thực hiện)
 
Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Thị đoàn Hương Trà:
 
Giao cho Đoàn thanh niên đảm nhận những phần việc phù hợp
 
Môi trường sống đang bị ô nhiễm bởi các loại rác thải công, nông nghiệp và rác thải đô thị... Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do người dân chưa có ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường của người dân chưa cao. Do vậy, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phải là những người tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, làm cho môi trường phát triển bền vững. Tổ chức Đoàn cơ sở cần phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh và người dân không lấn chiếm lòng lề đường, không xã rác tùy tiện, từng bước hình thành nếp sống văn minh, thân thiện ở khu dân cư.
 
Để làm được điều này, các cấp chính quyền cần quan tâm, tin tưởng và mạnh dạn giao cho tổ chức đoàn thanh niên các huyện, thị đảm nhận những phần việc như trồng cây xanh, chăm sóc cây xanh tại các điểm công cộng, bảo vệ môi trường; tạo điều kiện hơn nữa về kinh phí, cơ sở vật chất cho ĐVTN được tham gia các chương trình giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị. Qua đó, tạo cơ hội để các cấp bộ đoàn và ĐVTN đóng góp công sức, lòng nhiệt huyết bằng những việc làm cụ thể tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị và giúp tuổi trẻ có điều kiện chung tay xây dựng nông thôn mới.

Quốc Tuấn (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP