Giáo dục Giáo dục

14/05/2016 - 05:22

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ:

Trong xu thế hội nhập và phát triển

TTH - Hiện nay, xu thế mở rộng hợp tác để hội nhập với các trào lưu đổi mới mạnh mẽ trong giáo dục đang diễn ra ở quy mô toàn cầu, tạo cơ hội thuận lợi cho giáo dục nước ta có thể nhanh chóng tiếp cận các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tận dụng các kinh nghiệm quốc tế để đổi mới làm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nước ta với các nước khác. Đây chính là thời cơ để giáo dục nói chung và Khoa Giáo dục Tiểu học – Trường đại học Sư phạm Huế nói riêng cải thiện môi trường giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng nền giáo dục giàu tính nhân văn, bản sắc dân tộc và hiện đại.

Hoạt động kỹ năng của sinh viên

Khoa Giáo dục Tiểu học trong hành trình 20 năm được thành lập và phát triển hiện nay đã trở thành địa chỉ đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ cử nhân và thạc sĩ đáng tin cậy, cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, Khoa Giáo dục Tiểu học đã và đang tiếp tục nắm bắt các xu thế tích cực để triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo 5 định hướng cụ thể:

Đội ngũ giảng viên là nhân tố quyết định

Thực tiễn đã chứng minh, giảng viên có trình độ cao sẽ quyết định quan trọng đến chất lượng đào tạo. Vì vậy, chiến lược của Khoa là ưu tiên phát triển đội ngũ giảng viên trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn. Khoa luôn khuyến  khích giảng viên học tập, bồi dưỡng chuyên môn tại các trường đại học trong và ngoài nước. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, trong đó chú trọng những đề tài mang tính ứng dụng. Ngoài ngoại ngữ tiếng Anh, các ngôn ngữ khác như tiếng Thái, Hàn, Nhật,…cũng được khuyến khích nhằm đáp ứng yêu cầu giao lưu, hợp tác quốc tế các nước trong khu vực.

Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng mở

Trên cơ sở khung chương trình đào tạo của Bộ GD và ĐT, Khoa đã và sẽ tiếp tục xây dựng, điều chỉnh lại chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế hội nhập. Hiện nay, Khoa đang khởi thảo và sẽ đưa vào thực hiện theo chương trình mới trong năm học này với nhiều điểm nổi bật như: Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục; gắn liền đào tạo với thực tế ở trường tiểu học. Chương trình đào tạo cũng được thiết kế theo định hướng mở với nhiều học phần tự chọn, đáp ứng sở trường, nguyện vọng phát triển năng lực của từng sinh viên, từng vùng sinh viên như dân tộc thiểu số, sinh viên đến từ các nước ASEAN. Và trong tương lai gần Khoa sẽ xây dựng một số học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Đa dạng hóa hoạt động rèn luyện các kỹ năng sư phạm

Nhìn chung, hệ thống các trường Sư phạm là một loại trường dạy nghề nên việc rèn luyện các kỹ năng nghề cho sinh viên là một chức năng quan trọng và là cách thức đào tạo trọng tâm nhất của Khoa thông qua mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. Để bồi dưỡng năng lực nghề cho sinh viên tiểu học, Khoa đã tổ chức nhiều hình thức và nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tạo điều kiện để người học ý thức được việc tự rèn nghề, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo và được rèn luyện kỹ năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như tự nhiên, xã hội, nghệ thuật, kỹ năng tiếp cận học sinh; kỹ năng, phụ huynh, khơi dậy những tình cảm nghề nghiệp với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn…

Chú trọng rèn các kỹ năng mềm cho sinh viên

Ngoài các kỹ năng cơ bản của nghề sư phạm, Khoa thông qua hoạt động của câu lạc bộ sinh viên để tổ chức các hoạt động bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho sinh viên. Câu lạc bộ KTU với vai trò hạt nhân là sinh viên đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, thường xuyên để tổ chức cho sinh viên rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống học đường, thiết kế và thể nghiệm các hoạt động ngoại khóa tạo điều kiện để sau khi ra trường, sinh viên có năng lực xử lý các tình huống sư phạm cả trong và ngoài phạm vi trường học.

Tăng cường hợp tác quốc tế và với các cơ sở giáo dục và đạo tạo tại địa phương

Hợp tác, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học với các khoa /trường sư phạm trong và ngoài nước cũng là ưu tiên hàng đầu của  Khoa. Thông qua các chương trình hợp tác, giao lưu khoa học quốc gia và quốc tế, Khoa Giáo dục Tiểu học đã thực hiện nhiệm vụ trao đổi chuyên môn, học thuật, chia sẻ kinh nghiệm một cách tích cực, hiệu quả. Tuy nhiên, việc tiếp nhận những thông tin cần phải được vận dụng phù hợp với thực tiễn và mang tính khả thi. Khoa cũng đã phối hợp với các sở/phòng GD-ĐT tổ chức nhiều chuyên đề bồi dưỡng giáo viên để giúp họ tháo gỡ khó khăn trong công tác giáo dục. Trong tương lai, Khoa sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới trường thực hành sư phạm.

Những nhiệm vụ trọng tâm nói trên được cụ thể hóa trong các chương trình hành động của Khoa. Cùng với các khoa khác trong Trường đại học Sư phạm Huế, Khoa Giáo dục Tiểu học sẽ không ngừng đổi mới, sẵn sàng trong xu thế hội nhập và phát triển.

KTU

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP