Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

15/09/2021 - 13:49

Trực tuyến toàn quốc các Cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

TTH.VN - Sáng 15/9, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc các Cơ quan Nội chính (CCQNC) triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ chủ trì tại điểm cầu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ chủ trì tại điểm cầu của tỉnh tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng dự còn có các UVTV Tỉnh uỷ; lãnh đạo CCQNC; các sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, CCQNC đã đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật.

Theo đó, CCQNC đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nghiên cứu, tham mưu ban hành nhiều chiến lược, chủ trương, giải pháp, quy định mới, mạnh mẽ, quyết liệt về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, thanh tra, kiểm toán, quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp... góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng và bộ máy Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhiều quy định, nghị quyết được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đi vào cuộc sống; coi trọng việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về lĩnh vực nội chính, xây dựng và thi hành pháp luật. Qua đó, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp mới, nhất là về quân sự, quốc phòng, an ninh, trật tự, phòng, chống tham nhũng, xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Để thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ của CCQNC, nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cao, các đại biểu tham dự hội nghị và tham luận của các địa phương đã tập trung thảo luận; đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của ngành nội chính Đảng; chương trình hoạt động của ngành kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sau phần thảo luận của các đại biểu, tham luận của các địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng định hướng một số giải pháp lớn của ngành nội chính để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền địa phương và CCQNC, sở, ban, ngành trong tỉnh là sớm quán triệt tinh thần của Hội nghị để xây dựng chương trình, hành động, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP