29/08/2015 - 00:20

Trưng bày 80 bức ảnh về Cách mạng Tháng Tám ở Thừa Thiên Huế

TTH - Trong dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tổ chức triển lãm “Một số hình ảnh về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Thừa Thiên Huế” (1945–2015).

Triển lãm trưng bày 80 bức ảnh trên 10 tấm pano, thể hiện 3 chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước (từ 1975 đến nay). Các bức ảnh đã phản ánh được những sự kiện lịch sử tiêu biểu của cả nước và Thừa Thiên Huế; những thành tựu của Thừa Thiên Huế đạt được từ sau khi thực hiện đường lối đổi mới.

Triển lãm diễn ra đến ngày 3/9 tại Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP