06/11/2015 - 18:07

Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử kỷ niệm 5 năm thành lập

TTH.VN - Chiều 6/11, Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử (TTTTDLĐT) thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (08/11/2010 – 08/11/2015). 

5 năm qua, TTTTDLĐT đã tham mưu cho Sở TT&TT trình UBND tỉnh nhiều văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn về công nghệ thông tin; đồng thời, với vai trò quản lý hệ thống hạ tầng CNTT của tỉnh, trung tâm đã thực hiện trực hệ thống 24/7 nhằm giám sát, quản trị và vận hành hệ thống mạng WAN, thư điện tử công vụ, hệ thống GISHue, các website, các phần mềm ứng dụng của các sở, ban, ngành, các địa phương đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và bảo mật.

Đến nay, TTTTDLĐT đang quản trị, vận hành hệ thống gồm hơn 8.500 tài khoản thư điện tử công vụ đã cấp cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh với dung lượng không giới hạn. Trung bình có khoảng 15.000 phiên giao dịch (email trao đổi vào và ra) mỗi ngày. Quản trị, khai thác và duy trì hoạt động hệ thống máy chủ, tên miền thuathienhue.gov.vn phục vụ hoạt động cho các trang thông tin điện tử và các ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn..

Kế thừa những thành quả đã đạt được trong 5 năm qua, trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục xây dựng và tham mưu các văn bản quản lý nhà nước, chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; rà soát lại hệ thống mạng WAN toàn tỉnh, từ các mạng LAN nội bộ để đưa ra mô hình chung về kết nối; hoàn thiện quy trình ISO 27001 để đưa vào áp dụng; hoàn chỉnh bộ chuẩn GISHue để sớm triển khai áp dụng cho các ngành song song với triển khai cổng thông tin địa lý phiên bản mới...

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP