Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

06/07/2011 - 17:17

Trường hợp được ủy quyền cho người khác thực hiện việc khiếu nại?

TTH.VN - (TTH) -

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 17, Luật KN, Tố cáo (TC) năm 1998 (đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2004, 2005) và được hướng dẫn tại điểm c, khoản 1, điều 1, Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14-11-2006 của Chính phủ, trường hợp người KN ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình KN thì được uỷ quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên, anh, chị, em ruột hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc KN. Người được ủy quyền chỉ thực hiện việc KN theo đúng nội dung được uỷ quyền. Việc uỷ quyền phải được thể hiện bằng văn bản và phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú.

Mặt khác, điểm b, điều 17, Luật KN, TC quy định người KN có quyền nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật trong quá trình KN; đồng thời, điều 37 Luật KN, TC cũng quy định trong trường hợp người KN nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật thì luật sư có quyền tham gia trong quá trình giải quyết KN.
Như vậy, nếu mẹ bạn vì lý do ốm đau không thể thực hiện việc KN được thì mẹ bạn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện việc KN theo nội dung các quy định chúng tôi nêu trên. Bên cạnh đó, mẹ bạn có quyền mời luật sư giúp đỡ về pháp luật và tham gia hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mẹ bạn trong quá trình giải quyết KN. 
 

Bùi Vĩnh (ghi)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP