Giáo dục Tin tức giáo dục

18/03/2017 - 18:08

Trường đại học Nông Lâm Huế đề ra kế hoạch trung hạn về phát triển khoa học công nghệ đến năm 2019

TTH.VN - Chiều 18/3, Trường đại học Nông Lâm Huế tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch trung hạn đến năm 2019 với chủ đề “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nông nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế”. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm hướng tới 50 năm thành lập trường (1967-2017).

Tham quan triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ giai đoạn 2014-2016 của nhà trường tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS.Lê Văn An, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định một số định hướng KHCN của nhà trường trong thời gian tới là: xuất bản ngày càng nhiều các bài báo khoa học để đưa nhà trường trở thành trung tâm thông tin về KHCN trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp; chuyển giao sản xuất, thương mại hóa sản phẩm; đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về KHCN trong nông nghiệp, cụ thể là nông nghiệp công nghệ cao, phát triển thủy sản, chất lượng sản xuất lúa gạo, nông sản sạch và sử dụng đội ngũ KHCN trong nông nghiệp.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch trung hạn đến năm 2019 của Trường đại học Nông Lâm Huế tại hội nghị, một số điểm mạnh về hoạt động KHCN của trường giai đoạn này là: có nhiều đóng góp mới cho khoa học, có giá trị thực tế lớn, góp phần giải quyết các vấn đề của thực tiễn sản xuất và phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng nông thôn, miền núi ở miền Trung - Tây Nguyên. Nhiều giảng viên, nhà khoa học trường có giải thưởng về nghiên cứu khoa học từ cấp Trung ương đến địa phương. Nhiều sản phẩn KHCN của trường được xã hội quan tâm và đặt hàng chuyển giao công nghệ, tư vấn và hướng dẫn thực hiện… Tuy nhiên, số lượng sản phẩm được chuyển giao và thương mại hóa còn chưa tương xứng với tiềm năng.

Giai đoạn 2017-2019 kế hoạch trung hạn về KHCN sẽ được thực hiện nhằm phát huy được những điểm mạnh về hoạt động KHCN và khắc phục những mặt hạn chế để từng bước xây dựng mô hình hoạt động KHCN có hiệu quả cao, gắn kết chặt chẽ với đào tạo, ứng dụng trong thực tiễn và tăng nguồn thu từ KHCN của nhà trường.

                                                                         Tin, ảnh: Ngọc Hà

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP