12/12/2015 - 11:06

Trường ĐHSP Huế: Nhiều sản phẩm khoa học và giáo dục có giá trị

TTH.VN - Hoạt động khoa học công nghệ của Trường đại học Sư phạm trong 5 năm qua đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận cả về số lượng, chất lượng, đem lại một lượng lớn các sản phẩm khoa học và giáo dục có giá trị. 

Ngày 12/12, Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015.

Khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường đại học Sư phạm Huế có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn giai 2011-2015

Với 433 cán bộ viên chức, trong đó có 281 giảng viên, 46 giáo sư và phó giáo sư, 125 tiến sĩ, 284 thạc sĩ, nguồn nhân lực chất lượng cao của trường có khả năng hoàn thành tốt những nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp.

Nhiều giảng viên của trường là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ (20 đề tài), chủ nhiệm đề tài cấp Bộ trọng điểm (11 đề tài), cấp Đại học Huế (78 đề tài) và nhiều đề tài nghiên cứu đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Hàng năm, số lượng bài báo khoa học đăng ở các tạp chí khoa học thuộc danh mục xếp hạng SCI, SCIE, SCOPUS và các tạp chí uy tín quốc tế tăng lên đáng kể. Nhiều kết quả nghiên cứu đạt các giải thưởng cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Đại học Huế và địa phương...

Tuy nhiên bên cạnh những hiệu quả to lớn đã đạt được, do áp lực về giảng dạy nên hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên chưa đồng bộ, nguồn thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ còn hạn chế...

Hội nghị lần này là dịp để các nhà khoa học và quản lý trong trường đánh giá những kết quả đã đạt được 5 năm qua và trao đổi, thảo luận để tìm ra những hướng phù hợp cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP