Giáo dục Tin tức giáo dục

26/10/2020 - 14:22

Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật đón 90 học sinh năm học mới

TTH.VN - Sáng 26/10, Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật khai giảng năm học mới 2020-2021.

Trao giấy khen cho các em học sinh có thành tích học tập tốt

Năm học 2019 - 2020, Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật đã hoàn thành kế hoạch năm học với hiệu quả đáng ghi nhận. Số học sinh xếp loại xuất sắc chiếm tỷ lệ 20%, học sinh giỏi 50%; 100% học sinh cuối khóa được công nhận tốt nghiệp với tỷ lệ xuất sắc chiếm 40%, giỏi 40%, khá 20%.

Bước vào năm học 2020-2021, Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật đón 90 học sinh. Để hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu đề ra, trường kêu gọi cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, giữ vững kỷ cương, bám sát chủ đề của năm học: “Chất lượng - Kỷ cương - Sáng tạo và Hội nhập”.

Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết đào tạo với giáo dục truyền thống văn hóa, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, nghệ thuật truyền thống; thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng các tài năng văn hóa nghệ thuật.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP