15/04/2015 - 16:42

Truyền dạy Nói lý – Hát lý của đồng bào dân tộc Cơtu

TTH.VN - Nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Cơtu, ngày 15/4, tại xã Hương Sơn, huyện Nam Đông tổ chức khai giảng lớp truyền dạy Nói lý – Hát lý cho 15 học viên là thế hệ trẻ người dân tộc Cơtu nơi đây.

Nói lý, hát lý là một trong những loại hình văn hóa dân gian đặc sắc, độc đáo nhất của đồng bào Cơtu. Đây là loại hình ứng khẩu thường sử dụng trong sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và các lễ hội truyền thống của đồng bào Cơtu.

Các nghệ nhân và học viên trình diễn hát lý, nói lý

Cái hay nhất của nói lý, hát lý chính là dùng một hình tượng để chỉ một sự việc, nhằm giải quyết mâu thuẫn, xích mích trong các mối quan hệ giữa gia đình, bạn bè, xã hội, công việc hay vấn đề nào đó khó dùng bằng lời thì người ta cũng dùng nói lý, hát lý để thấu hiểu nhau hơn.

Khởi đầu, thường là những câu nói về đạo lý, về truyền thống của người Cơtu với những hình ảnh ví von độc đáo. Đồng thời, người nói lý, hát lý giỏi phải am hiểu bản chất vấn đề mình nêu ra và có khả năng đối đáp nhanh.

Thông qua lớp truyền dạy nói lý, hát lý nhằm tuyên truyền sâu rộng đến người dân về bảo tồn, giữ gìn và phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa nghệ thuật, bản sắc của đồng bào dân tộc Cơtu; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc lưu truyền và kế thừa để các thế hệ người dân tộc Cơtu biết sử dụng, phát huy giá trị của hát lý, nói lý nói riêng và dân ca, dân nhạc, dân vũ nói chung.

Văn Phúc – Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP