02/02/2016 - 05:45

Truyền thông đóng góp nhiều cho công tác quảng bá di sản cố đô Huế

TTH - Đây là một trong những điều mà TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhấn mạnh trong buổi gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm mới 2016, do đơn vị tổ chức sáng 1/2. Có hơn 20 đại diện của các cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và địa phương đến dự.

Dịp này, đại diện lãnh đạo Trung tâm BTDTCĐ Huế cảm ơn các cơ quan thông thông tấn báo chí đã đồng hành cùng công cuộc bảo tồn di sản cố đô Huế trong thời gian qua; đồng thời, giới thiệu những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được trong năm qua và một số định hướng trong thời gian tới. Năm 2016 và theo đến năm 2020, Trung tâm BTDTCĐ Huế tiếp tục nỗ lực hoàn thành các dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị một số công trình di tích có quy mô lớn; sẽ nghiên cứu, đầu tư xây dựng không gian giới thiệu tổng thể di tích Huế để giới thiệu về di sản Huế có hấp dẫn hơn… Trong quá trình đó, đơn vị mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, sự hợp tác và góp ý tích cực, mang tính xây dựng của các cơ quan thông tấn báo chí trong công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô Huế.

ĐỒNG VĂN 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP