12/11/2015 - 05:53

Truyền thông về biển, đảo và đầm phá

TTH - Ngày 11/11, Chi cục Biển, Đảo và đầm phá (Sở Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với UBND thị trấn Sịa, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị tập huấn về Luật Biển Việt Nam và truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, công tác quản lý tổng hợp về tài nguyên biển, đảo và đầm phá.

Các đại biểu đã được nghe giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam; về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; một số văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, đảo và đầm phá; vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh, tầm quan trọng của vùng bờ và công tác quản lý biển, đảo và đầm phá của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Việt Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP