08/06/2016 - 14:17

Từ 1/9, Bộ TNMT xử lý nhiều văn bản và công việc qua mạng

Bộ TN&MT sẽ xử lý các văn bản và hồ sơ công việc qua mạng thông tin điện tử, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.

Từ ngày 1/9 tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xử lý các văn bản và hồ sơ công việc (không mật) qua mạng thông tin điện tử, bảo đảm kiểm soát tiến độ xử lý văn bản và hồ sơ công việc tại mọi thời điểm, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức.

Thực hiện theo Nghị quyết 36A của Chính phủ về Chính phủ điện tử, hệ thống quản lý văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường được kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản của Chính phủ, qua đó liên thông văn bản điện tử với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, tạo lập môi trường làm việc điện tử phục vụ quản lý và điều hành công việc, nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc.

Cấp sổ đỏ qua mạng góp phần giảm phiền hà. (Ảnh: TTXVN)

Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ từng bước tích hợp hệ thống chữ ký số vào các ứng dụng công nghệ thông tin, thay thế dần phương pháp trao đổi văn bản truyền thống bằng phương pháp trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng của các cơ quan nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện vận hành Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để thực hiện kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng yêu cầu phải tổ chức hội nghị, hội thảo để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức được vai trò, tầm quan trọng và sự quyết tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, điều hành tác nghiệp, xử lý văn bản phục vụ người dân và doanh nghiêp, hội nhập kinh tế quốc tế hình thành Chính phủ điện tử theo định hướng của Chính phủ.

Ngoài ra, còn đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ để đạt mục tiêu đã đề ra; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin nhằm đảm bảo khả năng hỗ trợ người dùng tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời phải đảm bảo hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin…

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP