29/08/2018 - 18:43

Từ 1/9, sẽ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

TTH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh, từ ngày 1/9 đến 5/12 sẽ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Đối tượng rà soát là toàn bộ hộ gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, do UBND xã, phường, thị trấn đang quản lý. Phạm vi rà soát sẽ thực hiện tại 152 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP