09/09/2015 - 16:02

Từ 10/10: Thêm đối tượng được rút trước bảo hiểm hưu trí

TTH.VN - Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện mới đây cho phép bổ sung thêm đối tượng được quyền rút trước bảo hiểm hưu trí. Quy định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2015. 

Ảnh minh họa.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện cho phép bổ sung thêm đối tượng được quyền rút trước bảo hiểm hưu trí. 

Trước đó, Thông tư 115/2013/TT-BTC hướng dẫn Bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện chỉ cho phép nhóm đối tượng được rút trước bảo hiểm hưu trí gồm: Người được bảo hiểm bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành và người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của pháp luật. 

Loại hình bảo hiểm hưu trí trên thuộc hình thức bảo hiểm thương mại được ký giữa chủ doanh nghiệp, người lao động với các công ty bảo hiểm nhân thọ. 

Theo thông tư 130/2015/TT-BTC, nhóm đối tượng được rút trước bảo hiểm hưu trí được bổ sung thêm: Công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư hợp pháp tại nước ngoài. 

Về độ tuổi của đối tượng nhận bảo hiểm hưu trí, Thông tư 130/2015/TT-BTC cũng bổ sung: “Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 (năm mươi lăm) tuổi đối với nữ và 60 (sáu mươi) tuổi đối với nam, trường hợp pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu”. 

Ngoài ra, thông tư 130/2015/TT-BTC cũng sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 25 về quy định đối với đại lý bảo hiểm, như sau: “c) Được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện”. 

Trước đây, Điều 25 của Thông tư 115/2013/TT-BTC quy định điều kiện đối với đại lý bảo hiểm, gồm: 

a) Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp; b) Không vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian hành nghề đại lý; c) Có ít nhất 06 (sáu) tháng kinh nghiệm hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ liên tục hoặc 06 (sáu) tháng làm việc liên tục trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Theo Vnmedia

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP