Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

20/02/2021 - 15:49

Từ 22/2, bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

TTH.VN - Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Thông báo số 10/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển khai công tác bầu cử tại điểm cầu Thừa Thiên Huế 

Theo đó, quy định đối với hồ sơ ứng cử: Người ứng cử căn cứ vào Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để chuẩn bị hồ sơ ứng cử và kê khai theo đúng hướng dẫn.

Người ứng cử ĐBQH nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử, gồm:

Đơn ứng cử: Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo mẫu số 01/HĐBC-QH; đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;

Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú: Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo mẫu số 02/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND;

Tiểu sử tóm tắt: Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo mẫu số 04/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND;

Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 3 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử: Văn phòng UBBC tỉnh (Phòng họp tầng 2 - Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế). Địa chỉ: Số 9 đường Đống Đa, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Số điện thoại và fax: 0234.38 48 018. Email: ubbc@thuathienhue.gov.vn.

Thời gian nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 22/2/2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 14/3/2021.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP