Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

16/02/2016 - 17:16

Từ 24/2, tiến hành giới thiệu người ứng cử ĐBQH ở Trung ương

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự kiến các cơ quan, đơn vị Trung ương tiến hành giới thiệu người ứng cử trong thời gian từ 24/2 đến 10/3.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trong ngày 17/2.

Sau khi nhận được văn bản điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ có văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị trung ương để tiến hành giới thiệu người ứng cử trong thời gian từ 24/2 đến 10/3.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Để việc giới thiệu người ứng cử được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 41 của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương có người được giới thiệu ứng cử để hướng dẫn thủ tục, trình tự tổ chức lấy ý kiến hội nghị cử tri nơi công tác, cách tiến hành  giới thiệu người ứng cử, thời hạn gửi biên bản… dự kiến vào ngày 23/2.

Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, HĐND được tổ chức trong khoảng thời gian từ 16/3 đến 18/3.

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tổ chức từ 20/3 đến 12/4.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được tổ chức trong khoảng thời gian từ 13/4 đến 17/4/2016.

Tại hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khóa VIII tổ chức sáng nay (16/2), tại Hà Nội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh:  Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của MTTQ Việt Nam là giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử qua các bước hiệp thương theo luật định. Đây là khâu quan trọng để Hội đồng bầu cử Quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ủy ban Bầu cử các cấp và địa phương lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp, vừa đảm bảo số lượng, chất lượng vừa thể hiện đúng cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP