23/10/2015 - 11:29

Từ 3 khâu đột phá chiến lược

TTH - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010- 2015), Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo quyết liệt vào 3 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng thể chế, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực.

Công tác bồi dưỡng cán bộ ngày càng được quan tâm (Ảnh tư liệu: Lãnh đạo tỉnh trao giấy khen cho các học viên xuất sắc lớp chuyên viên cao cấp)

Trước khó khăn, thách thức, Đảng bộ tỉnh đã đầu tư trí tuệ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để định vị lại Thừa Thiên Huế trong tương quan ở khu vực và quốc gia. Qua đó, nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, cũng như những thách thức, hạn chế, yếu kém để đặt ra mục tiêu phát triển bền vững, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Ưu tiên phát triển hạ tầng đồng bộ

Sau khi có Kết luận 48 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị dựa trên quy hoạch chiến lược. Hoàn thành Quy hoạch chi tiết đô thị Chân Mây; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Huế mở rộng và thành lập TX Hương Thủy, TX Hương Trà. Các trung tâm tiểu vùng được đầu tư đạt chuẩn đô thị loại V, nâng tỷ lệ đô thị hoá đạt 52%... Các quy hoạch này đã định hình phát triển rõ nét trên các lĩnh vực, có tính khả thi cao, tạo niềm tin và cơ hội cho các nhà đầu tư.

Xác định hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh đã tập trung nâng cấp, cải tạo và xây mới nhiều tuyến giao thông huyết mạch, kết nối liên vùng, chú trọng tuyến đường ven biển, đường đến vùng sâu, vùng xa. Nhiều công trình, dự án quan trọng hoàn thành đưa vào sử dụng: nâng cấp sân bay quốc tế Phú Bài, đường phía Tây TP Huế, đường La Sơn - Nam Đông, Thủy Dương - Thuận An, hệ thống cầu qua phá Tam Giang, sông Hương, sông An Cựu, sông Đông Ba... Đồng thời, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ mở rộng QL1A, đường cao tốc Cam Lộ- Túy Loan, hầm đường bộ Phú Gia, Phước Tượng... sớm đưa vào sử dụng. Tỉnh cũng đã tập trung đầu tư cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp hệ thống giao thông nội thị, các tuyến đường trọng điểm và các trục giao thông quan trọng khác. Cùng với đó, hạ tầng du lịch từng bước được đầu tư nâng cấp với nhiều dự án lớn về thương mại và du lịch, giúp các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, chiếm 55,7% trong GRDP, tổng lượt khách đạt trên 3,2 triệu, tăng gần 2 lần, doanh thu tăng bình quân 15%/năm, đóng vai trò chủ lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là những dấu ấn hết sức quan trọng trong nhiệm kỳ để tiếp tục đưa Thừa Thiên Huế vươn lên.

Đẩy mạnh xây dựng thể chế, cải cách hành chính

Trong giai đoạn 2010- 2015, tỉnh mạnh dạn triển khai các đề án xây dựng thể chế và cải cách hành chính. Hệ thống thể chế tiếp tục được xây dựng hoàn thiện, đổi mới, các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, có tính khả thi cao. Trên cơ sở phân cấp mạnh các lĩnh vực về quy phạm pháp luật đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh theo hướng quy định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Xác định công tác cải cách hành chính là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh, góp phần phòng ngừa và hạn chế tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy chính quyền các cấp, tỉnh đã phê duyệt và thường xuyên rà soát, hoàn thiện các bộ thủ tục hành chính các cấp. Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp hơn, bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được củng cố, kiện toàn ở các cấp phát huy hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hạn chế tình trạng tiêu cực của đội ngũ cán bộ, công chức thừa hành nhiệm vụ; rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Toàn tỉnh có trên 80% thủ tục hành chính được UBND tỉnh phê duyệt đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, trong đó có 531 thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông. 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp huyện có bản công bố ISO, có 48 cơ quan, đơn vị xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. Đến nay, tỉnh đã rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm những thủ tục hành chính không phù hợp, giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh đạt trên 98%.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Hàng năm, tỉnh dành nguồn lực thỏa đáng cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại học Huế phát triển cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục khẳng định vai trò của một đại học vùng trọng điểm, một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, với trên 230 giáo sư, phó giáo sư và 516 tiến sĩ.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được đổi mới, có nhiều tiến bộ, việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức đã dần đi vào nề nếp. Công tác quy hoạch cán bộ tiến hành chặt chẽ, đảm bảo quy trình và nâng cao chất lượng, chú trọng quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học, cán bộ dân tộc thiểu số, góp phần chủ động trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020. Việc luân chuyển hơn 150 cán bộ cơ bản đã đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn quan tâm đẩy mạnh; đào tạo đã cơ bản gắn với quy hoạch cán bộ, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ trong từng ngành, từng cấp. Trong 5 năm, đã cử gần 20.000 lượt cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, trong đó đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và theo Đề án 165 của Trung ương cho hơn 200 cán bộ. Nhằm đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, tỉnh đã tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thừa Thiên Huế đều hết sức vui mừng, phấn khởi, bởi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà đã kế thừa những thành công, thành quả từ các nhiệm kỳ trước, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, tạo dấu ấn cho nhiệm kỳ, đưa Thừa Thiên Huế tiếp tục là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với bình quân cả nước, xây dựng được tầm nhìn chiến lược và một nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Bài, ảnh: THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP