Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

22/04/2018 - 21:58

Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTH - UBND tỉnh có quyết định cấp 1,6 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017 - 2018 để thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 112 Mai Thúc Loan (TP. Huế).

Cụ thể, sẽ tu bổ, tôn tạo nhà chính và nhà phụ của di tích theo nguyên trạng; cải tạo, nâng cấp sân vườn, hàng rào và trồng cây xanh toàn bộ khuôn viên di tích; lắp dựng mới biển tên, biển chỉ dẫn di tích... Các hạng mục sẽ hoàn thành trong năm 2018.

Di tích này là ngôi nhà của gia đình Bác Hồ sinh sống trong khoảng thời gian từ năm 1895 - 1901. Chính nơi đây đã góp phần hun đúc và hình thành tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó thôi thúc Người quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP