Kinh tế Kinh tế

27/12/2018 - 14:33

Tứ Hạ: Thu ngân sách đạt 167% kế hoạch

TTH.VN - Đó là thông tin được đưa ra tại Kỳ họp HĐND phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà lần thứ 7, khóa VIII vào ngày 27/12.

Công nhân may tại Công ty May Vinatex Hương Trà

Là phường trung tâm của thị xã Hương Trà, năm 2018, Tứ Hạ có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt, 1 chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch (KH) đề ra; kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng đạt 21,4% (chưa tính doanh nghiệp có vốn nước ngoài). Tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm gần 62%, công nghiệp-TTCN chiếm gần 35%.

Đến nay, trên địa bàn có 33 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, 743 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại. Giá trị thương mại dịch vụ ước đạt trên 528 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường trên 19 tỷ đồng, đạt 167-% so với KH thị xã giao và đạt hơn 122% so KH phường phấn đấu (trong đó, chưa tính thu chuyển nguồn trên 287 triệu và kết dư ngân sách năm 2017 chuyển sang hơn 15 tỷ đồng)...

Năm 2019, phát huy thế mạnh của địa bàn trung tâm, Tứ Hạ đẩy mạnh phát triển đa dạng các ngành dịch vụ thương mại theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm; tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào khu công nghiệp (KCN) Tứ Hạ, xây dựng nơi đây theo mô hình KCN sinh thái trong đô thị...

Tin, ảnh: Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP