Kinh tế Khoa học - công nghệ

21/08/2014 - 03:08

Từ năm 2015, người gây ô nhiễm sẽ phải trả tiền xử lý ô nhiễm

TTH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80 bao gồm 49 Điều quy định về thoát nước và xử lý nước thải đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên phạm vi cả nước. Theo đó, người gây ô nhiễm sẽ phải trả tiền xử lý ô nhiễm. Cùng với đó, nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải phải đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước.

Nghị định này cũng quy định quy chuẩn kỹ thuật về nước thải. Nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp (KCN), khu dân cư nông thôn tập trung xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Nước thải từ các nhà máy trong KCN xả vào hệ thống thoát nước tập trung của KCN cũng phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý môi trường KCN và các quy định của cơ quan quản lý thoát nước trong KCN. Nước thải từ các hộ thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung xả vào hệ thống thoát nước tại khu vực nông thôn phải tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường khu dân cư nông thôn tập trung và các quy định quản lý hệ thống thoát nước địa phương.

Để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển hệ thống thoát nước, Nghị định cũng quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ về đầu tư. Cụ thể, các dự án thoát nước và xử lý nước thải đầu tư xây dựng sẽ được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bằng nguồn vốn của ngân sách địa phương và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo các quy định hiện hành.
Nghị định cũng quy định cơ quan quản lý phải định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình đầu mối, công trình trên mạng lưới thoát nước; kiểm tra độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống nhằm bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của hệ thống, đồng thời đề xuất các biện pháp thay thế, sửa chữa, nạo vét, bảo trì và kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước.
Nghị định quy định giá dịch vụ thoát nước gắn với chất lượng cung cấp dịch vụ thoát nước và không phân biệt đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân trong hay ngoài nước, phù hợp với các chế độ, chính sách của Nhà nước. Việc định giá này phải căn cứ vào khối lượng nước thải và hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải.
Riêng đối với phương thức thu, thanh toán tiền dịch vụ thoát nước đối với hộ thoát nước, Nghị định quy định tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ cấp nước phải có trách nhiệm tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung và được hưởng chi phí dịch vụ đi thu. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2015 và thay thế Nghị định 88 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

T.Hoài (theo Bộ TNMT)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP