20/02/2017 - 22:18

Tu sửa cấp thiết di tích Chùa Thành Trung

TTH - Ngày 20/2, UBND tỉnh có văn bản thống nhất chủ trương thực hiện tu sửa cấp thiết di tích chùa Thành Trung (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền), giao Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn UBND huyện Quảng Điền thực hiện các quy trình thủ tục tu sửa di tích Chùa Thành Trung theo quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp xem xét, nghiên cứu tham mưu kinh phí hỗ trợ cho việc tu sửa.

Chùa Thành Trung được công nhận di tích văn hóa-lịch sử năm 2007, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống cửa đi  hư hỏng hoàn toàn; mái bị thấm dột, cẩn tu sửa cấp thiết.

Trần Ngọc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP