Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

16/03/2018 - 20:43

Từ tháng 4/2018 sẽ tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 65 cơ quan, đơn vị

TTH - Theo kế hoạch về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 vừa được UBND tỉnh ban hành, từ tháng 4/2018, sẽ tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại 65/182 cơ quan, đơn vị, đạt tỷ lệ 35%. Cụ thể, sẽ kiểm tra có thông báo trước và không thông báo trước tại 7/21 sở, ban, ngành cấp tỉnh; 3/9 UBND cấp huyện và 55/152 UBND cấp xã.

Nội dung tập trung việc kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác CCHC; công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, địa phương... Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện về công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, nhân rộng và phát huy điển hình tiên tiến; khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn toàn tỉnh.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP