18/04/2016 - 18:45

Tư vấn đào tạo nghề cho 100% đối tượng sau cai nghiện ma túy

TTH - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, đến năm 2020, tổ chức cai nghiện cho 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp, trong đó ít nhất 70% được cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng và 10% tổng số người nghiện trên địa bàn có hồ sơ quản lý vào cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội; 100% người đã hoàn thành cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội được quản lý sau cai nghiện với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp; 100% số người cai nghiện có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề; phấn đấu trên 50% số người nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn việc làm và tạo việc làm.

Dương Trần

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP