10/01/2017 - 09:01

Từng bước đóng cửa bãi rác quy mô nhỏ

TTH - Theo quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thừa Thiên Huế chỉ có 2 khu liên hợp xử lý chất thải rắn (CTR) hoạt động. Những bãi chôn lấp rác ở các địa phương từng bước được đóng cửa hoàn toàn cho đến năm 2020.

Chưa liên hoàn

Thời gian qua, đề án thu gom, xử lý CTR sinh hoạt của tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 đã được triển khai quyết liệt, tạo bước chuyển lớn trong toàn xã hội và đã hình thành mạng lưới thu gom tại các đô thị, khu vực trung tâm cấp huyện, xã, nhất là dọc tuyến Quốc lộ 1A, các tuyến tỉnh lộ, khu vực dân cư tập trung. Địa bàn thu gom rác thải sinh hoạt ngày càng được mở rộng, với tỷ lệ xã, phường có thu gom đạt 75%, tỷ lệ CTR sinh hoạt đô thị được thu gom đạt 95% và khu vực nông thôn đạt 65%.

Từng bước đóng cửa bãi rác quy mô nhỏ - Rác thải tồn lưu ven đầm phá

Tuy đã có những chuyển biến tích cực, song theo đánh giá hiện trạng môi trường của tỉnh, việc thu gom, xử lý CTR ở các vùng nông thôn, vùng đầm phá còn rất bức bách. Tỷ lệ thu gom, xử lý ở khu vực nông thôn không cao như khu vực đô thị, do đó vẫn còn tồn lưu lượng rác khá lớn. Rác sinh hoạt được thu gom, vận chuyển về bãi rác tại các xã, trong khi phần lớn những bãi rác này chỉ là bãi trung chuyển, bãi rác tạm, nên việc xử lý không đảm bảo vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, mỹ quan khu vực.

Để giải quyết những bức bách về rác thải ở khu vực nông thôn, đầm phá, thời gian qua, từ nguồn hỗ trợ của ngân sách Trung ương, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã thực hiện đóng cửa bãi rác Sịa (Quảng Điền), bãi rác Thượng Nhật (Nam Đông) và dự án xử lý triệt để rác thải trên địa bàn huyện Phú Vang. Năm 2016, Sở TNMT triển khai các thủ tục thực hiện 2 dự án liên quan đến xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Huế và vùng phụ cận; khu vực Ngũ Điền (Phong Điền); đồng thời đang xin ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại 5 xã khu III huyện Phú Lộc. Hiện nay, 2 bãi rác cấp huyện ở thị xã Hương Trà và A Lưới đang là 2 điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do đó, sở này cũng đã phối hợp với địa phương xây dựng dự án và đang trình bộ, ngành Trung ương đưa vào danh sách bố trí vốn của năm 2017 để tiến hành cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trong năm nay.

Những bãi rác nhỏ, bãi rác tạm trên địa bàn tỉnh từng bước sẽ được đóng cửa hoàn toàn đến năm 2020. Theo quy hoạch về lâu dài, toàn tỉnh chỉ có 2 khu liên hợp xử lý CTR phía Nam ở xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy) và phía Bắc ở xã Hương Bình (thị xã Hương Trà). Tiến độ đến năm 2018 phải hình thành được 2 khu xử lý này.

Huy động các nguồn lực

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho hay, đến nay, khu xử lý CTR phía Nam ở Phú Sơn đang thi công ô chôn lấp và sẽ hoàn thành vào khoảng tháng 9/2017. Tỉnh đã hình thành tổ xây dựng bộ tiêu chí và kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác tại đây. Đến nay, khoảng 10 doanh nghiệp có “nhã ý” đầu tư. Tuy nhiên, do mỗi nhà đầu tư có công nghệ xử lý khác nhau, nên tỉnh xây dựng thêm bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. Nhanh nhất đến tháng 6/2017 sẽ lựa chọn được nhà đầu tư đầu tư công nghệ xử lý CTR phù hợp ở Phú Sơn. Đồng thời, kế hoạch xây dựng khu xử lý phía Bắc ở Hương Bình đang được khởi động và giao cho Ban Đầu tư và Xây dựng tỉnh tìm các nguồn để làm quy hoạch hạ tầng.

Hiện nay, vùng nông thôn, đầm phá còn vướng một nút thắt lớn đó là thiếu nguồn kinh phí phục vụ vận chuyển từ các điểm trung chuyển lên khu xử lý tập trung. Khó khăn này đã được các địa phương phản ánh, báo cáo lên các cấp rất nhiều lần và được tỉnh ghi nhận. Tuy nhiên, để cân đối nguồn tài chính phải thực hiện từng bước. Một khi cân đối được sẽ áp dụng phương thức hỗ trợ số tiền vận chuyển rác cho các địa phương giống như số tiền hiện tỉnh đang áp dụng hỗ trợ cho T.P Huế và vùng phụ cận. Nếu việc này được làm triệt để và phát huy tối đa nguồn kinh phí được hỗ trợ thì khả năng thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn, đầm phá sẽ tăng lên đáng kể và mạng lưới thu gom sẽ có sự hỗ trợ khá lớn của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh tham gia.

Theo quan điểm của ông Nguyễn Việt Hùng, ngoài nguồn lực từ Trung ương, địa phương, để công tác thu gom, xử lý CTR đạt hiệu quả cao hơn, việc xã hội hóa các nguồn lực rất cần thiết. Hiện nay, xã hội hóa trong thu gom, xử lý CTR ở khu vực nông thôn chưa thu hút nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia. Về khâu thu gom, vận chuyển, ở huyện Phú Vang vừa có một doanh nghiệp tư nhân đứng ra đảm nhận công việc này. Khâu xử lý rác thải chỉ có một doanh nghiệp là Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa thực hiện bằng phương pháp tách tuyển, phân loại, song hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân một phần do việc hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính của các cơ quan chức năng liên quan còn hạn chế.

Một số doanh nghiệp, HTX đang có nhu cầu vay vốn ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường cho dự án xử lý môi trường. Do đó, đơn vị sẽ kết nối, hỗ trợ tối đa về hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tạo điều kiện cho các cơ sở này vay vốn, đầu tư công nghệ, phương tiện, kỹ thuật để thu gom rác thải cho vùng nông thôn, đầm phá. Từng bước tạo nên sự liên hoàn từ khâu thu gom, vận chuyển cho đến khâu xử lý CTR sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường từ đô thị đến nông thôn, đầm phá.

HOÀI THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP