13/08/2015 - 17:34

Tựu trường vào ngày 15/8

TTH.VN - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 áp dụng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, sẽ tựu trường vào ngày 15/8/2015 và khai giảng vào ngày 05/9/2015 (một số trường học ở vùng trũng, địa bàn khó khăn có thể tựu trường và khai giảng sớm hơn).

Ngày bắt đầu học kỳ I - 17/8/2015 và kết thúc học kỳ I (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 29/12/2015. Kết thúc học kỳ II muộn nhất vào ngày 25/5/2016.

Ngày kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2016. Riêng khối lớp 12 của cấp trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên hoàn thành chương trình giảng dạy năm học muộn nhất vào ngày 17/5/2016. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia vào các ngày 6, 7 và 8/01/2016.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15/6/2016. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016-2017 hoàn thành trước ngày 31/7/2016.

Thời gian thực học đối với cấp mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học. Thời gian thực học đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học. Thời gian thực học đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học. Thời gian thực học đối với giáo dục thường xuyên, có ít nhất 32 tuần thực học.

Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học theo đặc điểm cụ thể của từng ngành học)

Đối với cấp Tiểu học: Thời gian nghỉ giữa học kỳ I 01 tuần; nghỉ giữa năm học (cuối học kỳ I) 01 tuần; nghỉ giữa học kỳ II 01 tuần.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP