16/07/2015 - 18:38

Tuyên dương doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế

TTH - Sáng 16/7, Chi cục Thuế TP Huế tổ chức hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2014.

Năm 2014, tổng thu ngân sách của Chi cục Thuế TP là 518 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 112%. Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách 2015, ngoài các giải pháp đôn đốc, tăng cường, tranh thủ các nguồn thu..., Chi cục Thuế TP Huế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, triển khai quyết liệt các giải pháp phù hợp để doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử. Đến nay, TP Huế có 1.635 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 100%.

Dịp này, Chi cục Thuế TP Huế tuyên dương, khen thưởng 18 doanh nghiệp và 11 hộ kinh doanh cá thế có nhiều thành tích tốt trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2014.

Linh Đan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP