18/01/2018 - 19:23

Tuyên truyền có chiều sâu các sự kiện chính trị, văn hóa

TTH.VN - Ngày 18/1, Phòng Văn hóa thông tin huyện Phú Vang tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, trường học trên địa bàn huyện đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn…vào các quy ước văn hóa, bỏ các quy định không phù hợp đối với các làng, thôn, tổ dân phố…, là hoạt động nổi bật của đơn vị trong năm qua. Có 138/140 làng, thôn, tổ dân phố (TDP) đạt chuẩn văn hóa lần đầu, 116 làng, thôn, TDP công nhận lại. 37.196 hộ đạt gia đình văn hóa/ 39.688 hộ đăng ký, đạt tỷ lệ 93,7%....

Tăng cường công tác thông tin, truyên truyền có chiều sâu các sự kiện chính trị, văn hóa và các ngày lễ gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền việc Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện…là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP