06/12/2017 - 21:53

Tuyên truyền để người dân tự nỗ lực vượt nghèo

TTH - Chiều 6/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính có buổi làm việc với UBND huyện Phú Lộc về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

UBND huyện Phú Lộc cho biết, tổng số hộ nghèo đầu năm 2017 tại huyện là 3.237 hộ, tỷ lệ 8,94%, đến cuối năm còn lại 2.712 hộ, tỷ lệ 7,4%, giảm 525 hộ, giảm 1,54% so với đầu kỳ. Về hộ cận nghèo, tổng số đầu kỳ là 1.910 hộ, tỷ lệ 5,28%, rà soát cuối năm là 1.836 hộ, tỷ lệ 5,01%, giảm 74 hộ, giảm 0,27% so với đầu kỳ.

Dù chuyển biến tích cực nhưng công tác giảm nghèo ở Phú Lộc gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo ở một số xã như Lộc Bình, Vinh Hiền, Vinh Hải, Vinh Giang… còn cao; đối tượng hộ nghèo nhận bảo trợ xã hội lớn, khó có khả năng thoát nghèo còn nhiều; nhiều người dân có tư tưởng không muốn thoát nghèo vì sợ mất các quyền lợi gắn với hộ nghèo.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính yêu cầu huyện Phú Lộc rà soát lại đối tượng hộ nghèo, cần có sự quan tâm, đặc biệt là quan tâm đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm để có thu nhập, tiến đến giảm nghèo. Đặc biệt, Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu các cấp, ngành của huyện Phú Lộc tăng cường công tác tuyên truyền, làm cho người dân hiểu chính họ là chủ thể để thoát nghèo, các chính sách và sự giúp đỡ của cộng đồng chỉ là phương tiện giảm nghèo. Khi đã ý thức, công tác giảm nghèo mới có hiệu quả, tránh tình trạng ỷ lại, trông chờ.

Trong năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính yêu cầu  huyện Phú Lộc tăng cường công tác đào tạo nghề cho các hộ nghèo, chọn những người phù hợp để hỗ trợ xuất khẩu lao động; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát văn bản, chính sách, nếu thấy chính sách nào chưa phù hợp thì chủ động tham mưu, kiến nghị để sửa đổi sát với thực tế.

Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP