Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

12/10/2020 - 14:32

Tuyên truyền đi trước

TTH - “Từ chỗ thụ động, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, đến nay, người dân Phong Điền đã nhận thức được, xây dựng nông thôn mới (NTM) là công việc chính của dân với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành”, ông Trần Quang Cườm, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền cho biết.

Bộ mặt thị trấn Phong Điền ngày càng khởi sắc

Nhiệm vụ xuyên suốt

Cũng theo ông Trần Quang Cườm, những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền về xây dựng NTM thời gian qua đã góp phần quan trọng để huyện Phong Điền tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền đã góp phần đưa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM đến với mọi người dân. Đồng thời, làm thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Qua đó, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân.

Trong 10 năm qua, huyện Phong Điền đã triển khai nhiều phương thức tuyên truyền xây dựng NTM hiệu quả ở các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn. Ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Vì vậy, công tác tuyên truyền về xây dựng NTM được coi là nhiệm vụ xuyên suốt và đặc biệt quan trọng.

Nhờ công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả, bộ mặt nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội được đầu tư cơ bản khá đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống Nhân dân. Toàn huyện Phong Điền đã có 10/15 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Tạo sức lan tỏa

Tại xã Phong Hiền, khi đề án xây dựng xã đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh phê duyệt, các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền sâu rộng tới người dân địa phương. Nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, thông qua trang thông tin sinh hoạt nội bộ hằng tháng, các hội thi, tọa đàm chi hội, chi bộ, qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, hệ thống băng rôn, biển hiệu... đều được khai thác nhằm đạt mục đích lan tỏa nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo chung.

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hiền, cho biết: “Đảng ủy đã phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách địa bàn dân cư duy trì việc dự họp với chi bộ thôn, xóm, hàng tháng để nắm tình hình, chỉ đạo và giám sát việc triển khai nghị quyết của các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Khi bắt tay vào xây dựng NTM từ năm 2011, cấp ủy, chính quyền xã Phong Hiền xác định phải xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trong đó công tác tuyên truyền, vận động là khâu then chốt nhằm khơi dậy sức dân để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM”. Tích cực tuyên truyền, vận động và thực hiện, năm 2015, xã Phong Hiền đã đạt chuẩn NTM.

Ông Trần Sỹ Ngọc, Bí thư Chi bộ thôn Hiền Lương (xã Phong Hiền) cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân đã tự nguyện hiến hơn 11.000m2 đất để mở rộng cơ bản toàn tuyến giao thông trong thôn với 6km đường kiệt và hơn 2km đường liên thôn. Đồng thời, vận động con em trong và ngoài địa phương hơn 600 triệu đồng để xây dựng “Cầu ngói Hiền Lương” với tổng giá trị 930 triệu đồng...”.

Khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Phong Hòa cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với cách làm năng động, sáng tạo, cộng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, đến nay diện mạo Phong Hòa đã không ngừng khởi sắc.

Ông Đoàn Văn Quốc, Chủ tịch UBND xã Phong Hòa cho biết, với xuất phát điểm thấp (chỉ đạt 6/19 tiêu chí), nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân và xác định tiêu chí nào “dễ làm trước, khó làm sau”, xã không nóng vội chạy theo thành tích. Cán bộ từ xã đến thôn đã thực hiện tốt phương châm “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với Nhân dân và đầu tàu gương mẫu bám sát cơ sở, đến từng hộ dân để “cầm tay chỉ việc”. Nhờ đó, xã Phong Hòa đã đạt chuẩn NTM theo đúng kế hoạch.

 “Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, thời gian tới các hoạt động tuyên truyền càng phải được đẩy mạnh, duy trì thường xuyên, liên tục, tạo khí thế sôi nổi từ cơ sở. Mỗi địa phương tùy thuộc vào tình hình thực tiễn, linh hoạt lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp. Cùng với tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc phải được thực hiện liên tục. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo tại mỗi địa phương, đơn vị. Kịp thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình thực hiện nhằm sớm xây dựng huyện NTM Phong Điền, làm bước đệm xây dựng lên thị xã”, ông Trần Quang Cườm khẳng định.

Bài, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP