13/03/2015 - 17:24

Tuyên truyền nếp sống văn minh và đạo đức gia đình

TTH.VN - Ngày 13/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền hai đề án: “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2015” và “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2015” sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; những giá trị truyền thống quý báu của gia đình, dân tộc được gìn giữ, vun đắp và cả những biểu hiện cần phê phán như bạo hành trong gia đình, các tệ nạn xã hội...

Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020” sẽ tập trung vào các quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; các điển hình, mô hình tiêu biểu về thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; phê phán những hành vi sai phạm...

Hai đề án trên sẽ được đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, như: Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thị xã và TP. Huế qua các chuyên trang, chuyên mục...

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP