Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

19/04/2017 - 21:50

Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05

TTH - Đó là một trong những định hướng quan trọng công tác tuyên truyền tháng 4/2017 tại hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vào chiều 19/4.

Ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin một số tình hình thời sự đến đội ngũ báo cáo viên; đồng thời, định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Đáng chú ý là việc đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, nội dung các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017…

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP