09/11/2016 - 21:44

Tuyên truyền sâu rộng kết quả Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII)

TTH - Chiều 9/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11/2016 nhằm thông tin một số tình hình trong nước, quốc tế thời gian qua và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Hội nghị đã triển khai một số nội dung quan trọng về những chính sách thuế mới năm 2016; tình hình khu vực, thế giới và những kết quả trong hoạt động đối ngoại của Đảng ta; kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); giao ban công tác tư tưởng và một số nội dung quan trọng khác.

thời gian tới đội ngũ báo cáo viên tỉnh và các đơn vị, ban, ngành liên quan trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền, quán triệt kết quả, nghị quyết, kết luận về kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những diễn biến quan trọng của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; kết quả Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 (khóa XV); đẩy mạnh thông tin đối ngoại; tuyên truyền khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển; kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2016; tích cực tuyên truyền một số chỉ thị, nghị quyết quan trọng khác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP