28/10/2015 - 18:07

Tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh

TTH -  Đó là một trong những nhiệm vụ tuyên truyền quan trọng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thời gian tới được định hướng tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10/2015 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều 28/10. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền chủ trì và định hướng công tác tuyên truyền.

T nhng ni dung được thông báo ti hi ngh, nhim v ca đi ngũ báo cáo viên Tnh y, các s, ban, ngành liên quan trong tnh và huyn, th, TP Huế trong thi gian ti còn tp trung tuyên truyn trong cán b, đng viên, Nhân dân kết qu Hi ngh Ban Chp hành Trung ương Đng ln th 12 (khóa XI); các ni dung ct lõi trong d tho văn kin trình Đi hi XII ca Đng; Kỳ hp th 10, Quc hi khóa XIII; kết qu, ý nghĩa vic Ch tch nước Trương Tn Sang d Hi ngh thượng đnh Liên Hp Quc; các hot đng, chương trình các ngày l ln ca quê hương, đt nước; đy mnh tuyên truyn v phòng, chng st xut huyết; biến đi khí hu và v sinh an toàn thc phm.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP