Kinh tế Thông tin thị trường

14/10/2014 - 15:38

Tỷ giá ngoại tệ

TTH.VN - (TTH.VN) -

 

 
 
Currencies
Buying Rates
 
Selling Rates
 
 
Ngoai te
Ty gia mua
 
Ty gia ban
 
 
 
 
 
 
Code
 
Name
Cash & Cheque
Transfer
Cash - Transfer
Ky hieu
 
Ten ngoai te
Tien mat & Sec
Chuyen khoan
Tien mat - C.khoan
 
 
 
 
 
 
AUD
 
Australian Dollar
18 149.00
18 259.00
18 521.00
CAD
 
Canadian Dollar
18 575.00
18 743.00
19 089.00
CHF
 
Swiss Franc
21 793.00
21 946.00
22 350.00
DKK
 
Danish Krone
 
3 514.00
3 666.00
EUR
 
Euro
26 494.00
26 574.00
26 953.00
GBP
 
British Pound
33 585.00
33 822.00
34 303.00
HKD
 
Hongkong Dollar
2 684.00
2 703.00
2 757.00
JPY
 
Japanese Yen
193.00
195.00
199.77
NOK
 
Norwegian Krone
 
3 176.00
3 314.00
SEK
 
Swedish Krona
 
2 871.00
2 978.00
SGD
 
Singapore Dollar
16 321.00
16 437.00
16 807.00
THB
 
Thai Baht
630.00
632.00
677.64
USD
 
U.S Dollar         
 - US$ 100,50
21 120.00
21 175.00
21 240.00
 
 
                         
- US$ 20,10,5
21 100.00
 
 
 
 
                         
- US$ 2,1
21 070.00
 
 
USD
#
US Dollar for special transactions
 
21 190.00
21 240.00

 

BQ cập nhật từ Vietcombank Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP