Kinh tế Khoa học - công nghệ

17/09/2014 - 17:05

Tỷ lệ doanh nghiệp có báo cáo đánh giá tác động môi trường còn thấp

TTH - Sau quá trình phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ năm 1995 đến ngày 18-8-2014, có 524 dự án được thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Số lượng các đơn vị, cá nhân đã được xác nhận cam kết BVMT là 1.046 dự án. Số lượng dự án đã được cấp Giấy xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành là 32 dự án.

Được biết, doanh nghiệp, đơn vị và cơ sở sản xuất có liên quan đến vấn đề môi trường trên địa bàn là rất lớn, trong khi đó tỷ lệ các đơn vị có báo cáo ĐTM và cam kết BVMT là quá thấp.

H. Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP