05/09/2018 - 21:36

Tỷ lệ nợ xấu ở các ngân hàng thương mại cổ phần đạt 2,19%

TTH - Đó là con số được 18 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tổng hợp báo cáo với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chiều 5/9 tại cuộc giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2017.

Giai đoạn 2012-2017, tổng huy động vốn của khối NHTMCP tăng bình quân 12,3%/năm; đến cuối tháng 6/2018, vốn huy động đạt 17.801 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42% tổng số vốn huy động toàn tỉnh. Tổng dư nợ giai đoạn này tăng bình quân 16,7%/năm; đến cuối tháng 6/2018 dư nợ tín dụng đạt 10.322 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 63% trong tổng dư nợ cấp tín dụng của toàn tỉnh. Tỷ lệ nợ xấu của khối NHTMCP giai đoạn này khá thấp, ở mức 1,27%, giảm 0,78% so với đầu năm 2012; tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 6/2018 ở mức 2,19%, tăng 0,92% so với cuối năm 2017.

Tại buổi giám sát, đại diện các NHTMCP đề xuất một số kiến nghị, vướng mắc trong cơ chế chính sách về xử lý nợ xấu, cơ chế đăng ký biện pháp đảm bảo để phòng ngừa, hạn chế rủi ro khi phải xử lý tài sản thu nợ cho ngân hàng. 

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP