30/08/2017 - 22:12

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, giữ chức vụ chủ chốt ngày càng nhiều

TTH - Đó là một trong những kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/TW, ngày 27/4/2017 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết sáng 30/8.

Theo đó, có 1 nữ UVTV Tỉnh ủy; 1 nữ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 1 nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh (hiện đã nghỉ hưu); 2 nữ giám đốc cấp sở và tương đương; 14 nữ phó giám đốc cấp sở và tương đương; 1 nữ Phó Bí thư Huyện ủy (hiện đã nghỉ hưu); 1 nữ Chủ tịch, 4 nữ Phó Chủ tịch UBND cấp huyện. So với nhiệm kỳ 2010 – 2015, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 của tỉnh tăng từ 7,3% lên 15,09%; cấp cơ sở tăng từ 18% lên 20,5%; tỷ lệ UVTV cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 tăng từ 6,7% lên 7,2%...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà khẳng định, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11 đã tạo sự chuyển biến tích cực hơn về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị về vai trò của phụ nữ. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị quyết ở một số cấp ủy còn thiếu thường xuyên; công tác bố trí, đề bạt cán bộ nữ ở một số địa phương còn hạn chế; tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch và giữ chức danh lãnh đạo tuy ngày càng nhiều, nhưng còn thấp so với quy định của Trung ương, chưa xứng với tiềm năng hiện có; trình độ, năng lực một bộ phận cán bộ nữ chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ thực tế đó, các đại biểu đến từ các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tham dự hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Nghị quyết 11 của Đảng trong thời gian tới.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP