16/02/2012 - 16:00

UBMTTQVN tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2012

TTH - Sáng 16/2, tại Huế, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai và ký kết giao ước thi đua năm 2012. Lãnh đạo UBMTTQVN TP Huế, Thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện trong tỉnh, cùng các phòng, ban công tác Mặt trận tỉnh đã đến dự. Ông Trần Phùng, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến về Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của UBMTTQVN tỉnh và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2012 cùng với việc tiến hành ký kết giao ước thi đua trong năm, tập trung vào 6 nội dung chính: đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2012; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, MTTQVN; nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đền ơn đáp nghĩa”, các chương trình mục tiêu Quốc gia…

Tại buổi ký kết, ông Trần Phùng đã phát biểu nhấn mạnh công tác hoạt động của Mặt trận cần tập trung hướng đến “Năm đô thị”, 4 chương trình trọng điểm của tỉnh năm 2012; các cuộc vận động phải gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; người dân là chủ thể năm Du lịch quốc gia các tỉnh Bắc Trung bộ và Festival Huế năm 2012.

     Tâm Hành

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP