Thế giới Thế giới

07/04/2016 - 05:46

UNESCO kêu gọi thống nhất hành động, bảo vệ các di sản dễ bị tổn thương

TTH - Theo thông tin từ trang WHC ngày 6/4, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO - bà Mechtild Rössler đánh giá cao những hỗ trợ của các tổ chức NGO và của cả những cá nhân đã tham gia vào việc bảo vệ di sản thế giới.

UNESCO kêu gọi bảo vệ các di sản dễ bị tổn thương. Ảnh: Whc

 

Đồng thời kêu gọi moi người dân trong xã hội đoàn kết như một tổng thể để đẩy mạnh những cam kết trong việc bảo vệ di sản thế giới, ví dụ như hạn chế các ngành khai thác, các hoạt động gây có thể gây ảnh hưởng đến các di sản dễ bị tổn thương. Theo bà Rössler, di sản thế giới là tài sản chung của nhân loại, do đó trách nhiệm bảo tồn những di sản này được san sẻ cho tất cả mọi người.

Những khó khăn trong việc bảo tồn di sản thế giới, cùng với các tác động của biến đổi khí hậu, là những thách thức chưa từng có trong lịch sử loài người. Vì vậy, việc hợp tác chung và mang tính tập thể giữa tất cả các bên liên quan chưa bao giờ quan trọng hơn hiện nay.

Bảo Nghi (lược dịch từ Whc)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP