Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

24/02/2016 - 15:13

Ứng cử viên ĐBQH có được vận động tranh cử qua mạng xã hội?

Hiện nay thì không có quy định nào về việc vận động qua mạng. Các hình thức vận động là qua hội nghị tiếp xúc cử tri và phương tiện thông tin đại chúng chính thống

Trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan đến bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành từ ngày 24/2 đến 10/3.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử theo 3 bước: Đó là ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội. 


Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sau đó sẽ tổ chức hội nghị cử tri người dự kiến giới thiệu đang công tác làm việc. Nơi nào dưới 100 cử tri sẽ tổ chức hội nghị toàn thể nhưng mà bắt buộc phải có 2/3 số cử tri tham dự. Nơi nào có trên 100 cử tri có thể mời đại diện cử tri nhưng phải đảm bảo có 70 cử tri tham dự. Hội nghị cử tri đó để nhận xét tín nhiệm với những người được lãnh đạo dự kiến giới thiệu ứng cử.

Luật không quy định giới thiệu 1 người có thể giới thiệu 2-3 người nhưng khi những người đủ điều kiện quá bán thì sẽ có hai hình thức trong hội nghị cử tri là biểu quyết bằng giơ tay hoặc bằng bỏ phiếu kín để cuối cùng chọn được người mà cử tri tín nhiệm để ứng cử.

Trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi làm việc, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị mở rộng đến công đoàn các tổ chức trực thuộc để thảo luận, nhất trí chốt lại giới thiệu người đại diên cơ quan tổ chức mình ứng cử đại biểu Quốc hội.

PV: Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào để khuyến khích những người có tâm có tài ra ứng cử ĐBQH?

Ông Nguyễn Văn Pha: Vấn đề này không nằm trong hướng dẫn. Đây là dành cho những cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử. Người tự ứng cử nếu mà có đủ điều kiện ứng cử sẽ nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử cấp tỉnh mà Thường trực là Sở Nội vụ.

Nếu Ủy ban bầu cử cấp tỉnh thấy đủ điều kiện để ứng cử sẽ chuyển hồ sơ đó sang Ủy ban MTTQ cấp tỉnh. Và UBMTTQ câp tỉnh nếu thấy có đủ điều kiện sẽ đưa vào danh sách để hiệp thương.

PV: Trong hồ sơ ứng cử phải có bản kê khai tài sản, vậy có việc giám sát kê khai trung thực ngay từ ban đầu, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Pha: Bất cứ ai khi đã kê khai những vấn đề liên quan đến mình như tài sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản kê khai đó. Không phải kê khai xong rồi là xong, mà bản kê khai sẽ theo người đó đến hết nhiệm kỳ, nên họ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý về nội dung bản kê khai đó.

Thế nhưng nếu có những khiếu nại tố cáo kiến nghị của cử tri về bản kê khai tài sản của người đó thì đương nhiên Mặt trận sẽ yêu cầu xác minh. Còn quy trình xác minh thì trong quy định của pháp luật đã có rồi.

PV: Vậy liệu có lọt việc kê khai không trung thực, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Pha: Vấn đề là chúng ta phải tin người ứng cử, họ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai của mình. Nếu anh kê khai không trung thực mà khi vào được Quốc hội bị phát hiện thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

PV: Sẽ có việc vận động bầu cử. Làm thế nào để bảo đảm công bằng giữa các ứng viên, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Pha: Theo tôi việc vận động bầu cử phải theo quy định của pháp luật. Việc vận động bầu cử ở Việt Nam chúng ta khác với những nước khác là phải qua hội nghị tiếp xúc cử tri do Mặt trận tổ chức. Trong một hội nghị tiếp xúc cử tri mỗi người ứng cử chỉ được dành thời lượng trình bày chương trình vận động bầu cử về cơ bản là như nhau; người ứng cử không được hứa những thứ không đúng, không được dụ dỗ, cưỡng ép, mua chuộc cử tri…

PV: Hiện nay mạng xã hội đang rất phát triển, các ứng cử viên có thể sử dụng vào việc vận động tranh cử, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Pha: Hiện nay thì không có quy định nào về việc vận động qua mạng. Các hình thức vận động là qua hội nghị tiếp xúc cử tri do Mặt trận tổ chức và qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

PV: Xin cảm ơn ông.

 

Minh Hòa (Theo VOV)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP