Kinh tế Khoa học - công nghệ

10/12/2019 - 14:58

Ứng dụng khoa học công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

TTH.VN - Ứng dụng khoa học công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế là nội dung hội thảo được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sáng 10/12.

 Trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ quản lý bằng smartphone

Thời gian qua, Thừa Thiên Huế đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý vận hành với việc phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Các ngành, lĩnh vực cũng đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quản lý vận hành…

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã nêu bật vai trò trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đối với cuộc CMCN 4.0, đề xuất các xu hướng phát triển theo CMCN 4.0, các mô hình quản lý điều hành đô thị trên nền tảng 4.0, ứng dụng một số phần mềm trong sản xuất nông nghiệp, y tế giáo dục.

Theo G.S Trần Hữu Dàng, trong thời đại 4.0 phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của CMCN 4.0. Đồng thời, đội ngũ trí thức cần nhận thức đầy đủ đúng đắn bản chất của CMCN 4.0 để đổi mới tư duy và hành động coi đó là giải pháp đột phá với những bước đi và lộ trình phù hợp.

Tin, ảnh: Hoàng Thảo Nguyên

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP