13/09/2014 - 10:05

Ương nuôi 7 triệu con cá dìa giống cho vụ mới

TTH - Với 7 triệu con con cá dìa giống trong điều kiện ương nuôi tốt thì tỉ lệ sống đạt từ từ 30 - 50% sẽ đáp ứng nhu cầu nuôi xen ghép năm 2015. Đó là thông tin từ Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh.

Từ tháng 7 đến nay, giống cá dìa trôi vào các cửa biển với số lượng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cửa biển Thuận An ước khoảng 3 triệu con, cửa biển Tư Hiền 2,5 triệu con, cửa biển Lăng Cô 1 triệu con. Người dân đã thu gom và tiến hành ương nuôi để chuẩn bị cho vụ mới năm 2015. Trọng lượng bình quân cá giống khoảng 7.000 - 8.000 con/kg. Chi cục Nuôi trồng thủy sản yêu cầu, ngoài cá dìa, chính quyền địa phương, bà con tiếp tục theo dõi thu gom các giống cá: nâu, hồng đỏ… để ương nhằm chủ động con giống cho vụ nuôi 2015.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP