Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

13/02/2014 - 10:07

Ưu tiên đầu tư các xã gần đạt chuẩn nông thôn mới

TTH.VN - Kế hoạch năm 2014, phấn đấu đưa 5 xã chuẩn bị đạt nông thôn mới (NTM) trên thành 5 xã đạt chuẩn NTM; có 19 xã đạt từ 16-18 tiêu chí.

Ngày 12/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để xác định kế họach đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới 2014.

Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh đạt 1.131 tiêu chí/92 xã, tăng 117 tiêu chí so với năm 2012; bình quân đạt 12,3 tiêu chí/xã, tăng bình quân 1,3 tiêu chí/xã so với năm 2012. Toàn tỉnh có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Hương Hòa (huyện Nam Đông) và có 5 xã chuẩn bị đạt chuẩn NTM (đạt từ 16-18 tiêu chí) là Hương Giang (huyện Nam Đông), Phong Hải (huyện Phong Điền), Quảng Phú (huyện Quảng Điền), Thủy Tân (TX Hương Thủy), Phú Thượng (huyện Phú Vang).

Kế hoạch năm 2014, phấn đấu đưa 5 xã chuẩn bị đạt NTM trên thành 5 xã đạt chuẩn NTM; có 19 xã đạt từ 16-18 tiêu chí. Đến năm 2015, có tối thiểu 20% xã đạt chuẩn về NTM, đến năm 2020 phấn đấu tỷ lệ trên 50% xã đạt chuẩn NTM.

Dự kiến vốn hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ phát triển nông thôn năm 2014 của chương trình xây dựng NTM khoảng 5,3 tỷ đồng với 100 mô hình trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản. Vốn đầu tư xây dựng hạ tầng công trình NTM mới là 83 tỷ đồng tỷ đồng (trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 66 tỷ đồng, còn lại là vốn địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác) để đầu tư xây dựng 50 công trình gồm nhà văn hóa, trường học, đường giao thông, kênh mương...

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, cần ưu tiên đầu tư cho các xã gần đạt chuẩn, trong đó lưu ý lựa chọn những công trình phù hợp, các mô hình phát triển sản xuất nông thôn thiết thực để ưu tiên hỗ trợ đầu tư; chú ý lồng ghép các mô hình, dự án khác trong nông thôn để tạo sự đồng bộ trong đầu tư; đặc biệt đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, huy động nguồn lực tại chỗ, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM...

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP